Siddis Brass komité 2010

Arild Aarrestad (leder): 91 59 89 88
Tore Koppang (sekretær): 92 09 41 49
Reidar Værnes (mannskap ansvarlig): 90 57 03 65
Bjørg Odland (kasserer): 48 89 24 58
Ingolv Sørensen: 51 55 51 56
Dag Rune Qvam (Lille konsertsal): 47 50 08 88
Ulf-E. Rosenberg (SBB-styre): 92 86 63 00
Torgrim Olsen (SBB-styre): 93 08 45 00
Liv Elgheim: 90 97 64 57
Lilli Anne Jacobsen (Utstillinger, Programblad): 95 91 93 75
Sindre Skjøld (web): 95 13 91 08
Anders Rydberg (Slagverk): 98 29 87 52

Siddis Brass kan kontaktes på mail:
siddis.brass@stavanger-brassband.no

 

Innbetalinger gjøres til:
Siddis Brass
v/Bjørg Odland
Storåveien 54
4321 Sandnes
Bankgiro nr. 3201.21.87342

Partiturer sendes til:
Siddis Brass
Tore Koppang
Agneveien 19
4319 Sandnes.

Slagverkspørsmål:
Anders Rydberg,
Mob: 98 29 87 52
Epost: anders.rydberg@lyse.net
Støttespillere

Torbanners

Andre lenker:

NMF